DSİ personel alımı başvurusu iyi mi, nereden yapılır? DSİ personel alımı şartları 2022…

DSİ sözleşmeli Destek Mensubu pozisyonunda 196 tane işçi istihdam edeceğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Başvuruların başlamasıyla beraber DSİ personel alımı 2022 müracaat şartları ve kadro dağılımı araştırılmaya başlandı.
DSİ PERSONEL ALIMI TARİHLERİ NE ZAMAN?
DSİ Personel Alımı başvuruları 20 Temmuz 2022 tarihinde saat 9.30’da başlamış olacak, 30 Temmuz 2022 tarihinde saat: 23.59’da sona erecektir.
DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Başvurular, elektronik ortamda e-Devlet – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım yada Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ web sitesinden e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacak. DSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve duyuru edilen münhal pozisyon için belirtilen hususi şartlar aranır:
Türk Vatandaşı olmak
Son müracaat zamanı itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak
Kamu haklarından yoksun bulunmamak
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yada daha çok süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimatı kötüye kullanma, hileli batkı, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan meydana gelen malvarlığı değerlerini aklama yada kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yada yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.
MEB iller arası yer değişiklik yapma başvuruları ne süre? Öğretmen iller arası atama zamanı 2022!

Son Dakika Haberler